Hållbar livsstil

Det finns många företag som försöker anstränga sig för att begränsa den klädproduktion som påverkar vårt klimat. Det är inte bara företagens ansvar, utan därmed också oss som konsumenter. Det är svårt att uppfylla de specifika kraven för de olika märkena. Om företaget behöver ändra produktionsmetoder måste vi som konsumenter också ändra vårt köpbeteende för att hjälpa klimatet.

Som konsument kan du bl.a. genom att köpa produkter som har en GOTS -certifiering (Global Organic Textile Standard). GOTS är ett internationellt miljömärke för ekologisk textilproduktion som utvecklats av ledande internationella certifieringsorgan. Allt för att säkerställa att konsumenterna har kvalitetssäkring på högsta nivå av både produktion och socialt ansvar. GOTS är det internationellt ledande ekologiska certifieringsmärket inom textilindustrin. GOTS har definierat mycket höga miljökriterier under hela produktionsprocessen. I certifieringsprocessen ingår ett antal kriterier som bland annat innefattar att produkten ska innehålla ekologiska textilier och att arbetsförhållandena inte är skadliga för hälsan. GOTS kräver som standard att nästan upp till 100% av fibrerna i kläderna är organiska.

GOTS ställer krav på de kemikalier som tillverkaren använder under själva produktionen. De kemikalier som används får inte vara giftiga, cancerframkallande, hormonstörande eller skadliga för miljön. Flera specifika ämnen är förbjudna i produktionen, såsom ftalater och nonylfenoletoxylater, samt tungmetaller, flamskyddsmedel och azofärgämnen får inte förekomma under tillverkningen.

Tintoks produkter är alla GOTS -certifierade – utan undantag. Vi vill uppriktigt sprida budskapet, aktivt fatta beslut om att leva och köpa hållbara produkter som du kan använda i ditt dagliga liv med gott samvete.