GOTS

Om GOTS

Global Organic Textile Standard (GOTS), är det närmaste vi kommer en världsstandard för ekologiska textilier och ledande standard för textilbearbetning när det kommer till organiska fibrer. Så om du vill vara 100% säker på att du köper textilier som är både ekologiska och kemikaliefria, då ska du titta efter GOTS-märket.

Märkningen definierar miljökriterier på hög nivå genom hela leveranskedjan för ekologisk textil och kräver överensstämmelse med sociala kriterier.

För att bli certifierad måste textilier innehålla minst 70 % certifierade ekologiska naturfibrer. Alla kemiska insatser som färgämnen och hjälpämnen måste uppfylla en rad miljömässiga och toxikologiska kriterier tillsammans med reningsplanen för avloppsvatten för eventuell våtrening. Valet av tillbehör är begränsat beroende på ekologiska aspekter.

GOTS-certifieringen täcker hela textilprocessen, inklusive rättvisa arbetsmetoder (inget barnarbete!) och försäkran om att det inte finns några kända giftiga ämnen som används som en del av tillverkningsprocessen och därför är säkra för människor. GOTS ställer höga krav på producenten från första ekologiska utsäde och skörd, till en bra och miljövänlig bearbetning av produkten och till den slutliga certifieringen av textilen. GOTS kräver att minst 90 % av produkten är gjord av naturliga fibrer. GOTS kräver också att producenten har ett högt socialt ansvar genom hela produktionsprocessen.

Textilier med GOTS-certifiering är ofta lite dyrare än “vanliga” ekologiska textilier. Men det finns förstås en anledning till det. GOTS-certifieringen ställer stora krav på hela produktionsprocessen och det kostar pengar.

GOTS

Varför ska man välja en GOTS-certifierad produkt?

GOTS säkerställer välfärd för de personer som är involverade i produktionen. De ställer till exempel höga krav på att arbetarna i de olika stadierna ska ha bra förhållanden, som ordentlig belysning, ventilation, raster, ingen användning av skadliga kemikalier m.m.

GOTS har ett krav på att produktionen har ett fungerande avloppsreningsverk om vatten används i produktionen för att skydda miljön. Det sker regelbundna kvalitetskontroller i produktionernas olika stadier, där t.ex. laboratorieprover och tester görs av textilierna för att upptäcka eventuella rester av bekämpningsmedel och andra farliga kemikalier från t.ex. färgningen. De har även hårda krav på vilka färger som får användas i en GOTS-certifierad produktion, så att det inte finns några rester i textilierna från färger som misstänks eller bevisas vara allergiframkallande och cancerframkallande. Eventuella märken och tillbehör på produkten måste också uppfylla GOTS-kraven.

GOTS är alltså en garanti för att det inte finns – eller har funnits någon form av hälso- eller miljöskadliga kemikalier vid tillverkningen av kläderna och är därför 100 % ekologisk. Översikt:

  • 70 % av fibrerna ska vara ekologiska (95 % om de bär namnet ’ekologiska’).
  • Alla kemikalier som används i alla led av produktionen måste uppfylla mycket höga miljökrav.
  • Vattenförbrukningen ska leva upp till höga kriterier.
  • Textiliernas förpackningar får inte innehålla PVC och papper, kartong, hänglappar etc. ska återvinnas eller ha särskilda certifieringar.
  • Alla företag som varit inblandade i produktionen ska leva upp till sociala kriterier från International Labour Organization.